Kamerové systémy

Kamerové systémy

Naše firma instaluje jak klasické kamerové systémy složené z analogových kamer, digitálních videorekordérů,  LCD monitorů, tak i čím dál více se rozšiřující IP kamerové systémy.

Základem všech kamerových systémů jsou analogové a digitální kamery.

Analogové kamery

analogová kamera​Analogové kamery se vyznačují nízkou cenou, přitom je obraz velmi kvalitní. Výhoda analogových kamer je nízká cena.

IR kamery, tedy kamery opatřeny speciálním filtrem a infračerveným reflektorem umožňují snímání obrazu i za naprosté tmy. Infračervené světlo je pro lidské oko neviditelné, takže kamery nejsou za tmy viditelné. Náš sortiment kamer má velice kvalitní snímací čipy a počet televizních řádků u nabízených modelů koliduje mezi 480 a 520 tel. řádky.

Systémy CCTV slouží ke sledování živé scény snímané průmyslovými kamerami a k záznamu obrazu z těchto kamer. Systémů CCTV se využívá převážně k ochraně majetku a bezpečnosti osob. Prostřednictvím CCTV lze z jednoho stanoviště monitorovat rozsáhlé objekty. Prostřednictvím připojení systému CCTV k Internetu lze kontrolovat dění z jakéhokoli místa na světě, kde máte přístup k Internetu. Pokud obraz z kamer též nahráváte, je možné zpětně prohlížet nahraný záznam.

IP kamery

IP kamera Sony​​IP kamera (WEB kamera, síťová kamera) je vlastně kamera a počítač v jednom. Připojuje se k počítačové síti jako kterékoli jiné síťové zařízení prostřednictvím konektoru RJ45. Síťová kamera má svou vlastní IP adresu a vestavěné funkce, které zprostředkují síťovou komunikaci. Vše potřebné pro sledování obrazu (ať už statického nebo videa) přes síť je zabudováno v kameře. Síťová kamera obsahuje software pro WEB server, FTP server, FTP klienta a e-mailového klienta. Mezi další funkce IP kamer patří alarmový vstup a výstup.

IP kamery se vyrábějí také v bezdrátových WiFi variantách. Lze tedy kamery připojit do počítačové sítě bezdrátově. Všechny IP kamery se tedy připojují do běžné počítačové sítě. Můžete tak kamery připojit na libovolné místo, kde již máte UTP kabeláž. Velmi kvalitní IP kamery pak mají i megapixelové rozlišení a kvalita je tak daleko lepší, než u analogových kamer.

IP kamera se standardním rozlišením je na úrovni analogových kamer. Největším rozdílem je tedy cena.

IP kamera s megapixelovým rozlišením dokáže snímat obraz v rozlišení 1024x768 pixelů až 2596x1944 pixelů. Tyto nejkvalitnější 5 až 8 megapixelové kamery poskytují brilantní obraz srovnatelný s obrazem standardního digitálního fotoaparátu.Vyspělejší kamery mohou disponovat mnoha dalšími užitečnými funkcemi jako je detekce pohybu nebo výstup pro analogové video.

DVR zařízení​Záznamová zařízení DVR

​Záznamová zařízení slouží, jak již z názvu vyplývá k pořizování záznamu z bezpečnostních kamer. Dle typů se dají propojit s počítačem pomocí USB, nebo pomocí LAN, jako další zařízení do počítačové sítě. Všechna nabízená zařízení jsou digitální, takže pořizují záznam na pevné disky.

 

Zásady provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů (Leden 2006)

  • Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.
     
  • Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým na snímku zachyceným jednáním.
     
  • Jednou ze základních povinností správce je v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány. Kamerový systém je technický prostředek (způsob), kterým jsou osobní údaje zpracovávány, nikoli účel, jak se v mnoha případech správci mylně domnívají. Je tedy nutné, aby každý, kdo se rozhodne provozovat kamerový systém, jednoznačně stanovil účel (např. ochrana majetku), pro který hodlá osobní údaje z pořizovaných záznamů zpracovávat. V zásadě je kamerový systém možné použít pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou.
  • Zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že oznamovací povinnost se podle § 16 zákona vztahuje pouze na správce. Ten je v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Na zpracovatele [§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.], který na základě smluvního vztahu uzavřeného se správcem pouze technicky zajišťuje instalaci, provoz, údržbu a opravy kamerového systému, se oznamovací povinnost nevztahuje.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.